เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการปรางค์กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

Personnel

ผู้บริหาร

  • thumbnail

    นางนุชนาถ จารุวงษ์เสถียร

    ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

  • thumbnail

    นายสุทธิรักษ์ โพทุมทา

    ผู้อำนวยการ

^