เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการปรางค์กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

Personnel

ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

  • thumbnail

    นายศุภลักษ์ ปรือปรัก

    หัวหน้าฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

  • thumbnail

    นายธนเศรษฐ์ ทองเอี่ยม

    เจ้าหน้าที่กิจกรรมนักศึกษา

^